Precízne spracovanie miezd podľa platnej legislatívy

Nechajte spracovanie miezd a povinnosti mzdovej učtárne na nás. Nezaťažujte sa sledovaním neustále sa meniacej legislatívy v oblasti miezd a personalistiky. Našim klientom sa komplexne postaráme o mzdovú agendu podľa platnej legislatívy.

Spracovanie miezd zahŕňa:

 • výpočet miezd a platov zamestnancov
 • vypracovanie a elektronické zaslanie výplatných pások
 • elektronické podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • elektronické podanie mesačných výkazov preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre ZP
 • elektronické podanie mesačného výkazu poistného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu
 • rekapitulácie miezd
 • dovolenky, neprítomnosti, prekážky v práci
 • príkazy na úhradu exportované do xml formátu pre priamy import do internet bankingu
 • rozúčtovanie mzdových nákladov
 • zrážky zo mzdy, komunikácia s exekútormi
 • tvorbu a čerpanie sociálneho fondu
Všetky práva vyhradené | created by ITnis s.r.o.