Predpokladom úspešného podnikania je precízne spracovanie účtovníctva

Našim klientom ponúkame komplexné spracovanie účtovníctva a včasné upozornenie na legislatívne zmeny a povinnosti z toho vyplývajúce.

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

  • účtovné a daňové poradenstvo
  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie kníh: bankových účtov a pokladní, odoslaných a prijatých faktúr, interných dokladov, sociálneho fondu, ostatných pohľadávok a záväzkov
  • evidencie krátkodobého majetku aj dlhodobého majetku – hmotného aj nehmotného
  • odpisovanie majetku
  • vedenie knihy jázd
  • vypracovanie výkazov a priznaní pre úrady
  • vypracovanie prevodných príkazov
Všetky práva vyhradené | created by ITnis s.r.o.