Viac o nás

Účtovná kancelária pôsobí na trhu od roku 2001. Za takmer desiatimi rokmi práce sa skrývajú nemalé skúsenosti v oblasti vedenia účtovníctva, poskytovania služieb súvisiacich s účtovníctvom. Našim klientom pomáhame jednoducho a komplexne pochopiť základy účtovníctva a ďalej sa snažíme túto problematiku od nich outsourcovať čo najďalej, aby mohli naplno venovať svoj čas podnikaniu. Naša spoločnosť si uvedomuje základné podmienky existencie, medzi ktoré sa v dnešnej dobe radí najmä kvalita práce, flexibilita a v neposlednom rade spolupráca na vysokej úrovni s promptnou výmenou informácií.

Vďaka spomínaným aspektom má naša spoločnosť v súčasnosti viac ako 30 klientov. Radia sa medzi nich akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, neziskové organizácie z domácich ale aj zahraničných trhov, fyzické osoby so živnostenským oprávnením. Spokojnosť našich klientov nám zabezpečuje dobré referencie a s tým aj naďalej pretrvávajúci rast spoločnosti.